فیلم هندی

ساخت وبلاگ
چکیده : ارائه فیلمهای هندی ایرانی وآهنگهای کوچه بازاری قدیمی09304352919... با عنوان : هندی دوبله نسخهDVD بخوانید :

 

 

 

 

 

 

فیلمهای هندی قدیمی دوبله

 

 

سینمای کلاسیک هند

 

فیلمهای هندی ذیل همه دوبله فارسی

 

وباموزیک ویدیو میباشد

 

همه فیلمها نسخه DVDمیباشد

 

وقیمت هرفیلم رویDVD معمولی(۴گیگ)

 

دوهزارپانصد تومان نیز میباشد

 

وقیمت هرفیلم رویDVDنایین(۹گیگ)

 

سه هزارتومان نیز میباشد

 

وسفارش کمترازپنج فیلم پذیرفته نمیشود

 

لطفا جهت خرید ودادن شفارش با شماره

 

 تلفن 09304352919تماس

 

حاصل نمایید

 

وخرید بالای 10فیلم ازفیلمهای ذیل یک

 

فیلم به انتخاب خودتان از ما هدیه بگیرید

 

 

 

1- آه......2500تومان........(1DVD)

 

هندی آه

 

 

 

2- آدمی........3500تومان..........(2DVD)

 

آدمی هندی

 

 

3-آقای 420......2500تومان........(1DVD)

 

آقای 420 هندی

 

 

 

4-امر-اکبر-آنتونی....3500تومان.....(2DVD)

 

امراکبرآنتونی. .هندی

 

 

 

5-آنسوی رودخانه......2500تومان........(1DVD)

 

آنسوی رودخانه

 

 

 

6-آواره......2500تومان........(1DVD)

 

آواره هندی

 

 

 

7-بازیچه......2500تومان........(1DVD)

 

بازیچه هندی

 

 

 

8-بیا در آغوشم......2500تومان........(1DVD)

 

بیادرآغوشم هندی

 

 

 

 

 

9-قدرت وایمان......2500تومان........(1DVD)

 

قدرت وایمان هندی دوبله

 

 

 

10-کولی......2500تومان........(1DVD)

 

کولی هندی

 

 

 

11ده مال من شهرمال تو..2500تومان...(1DVD)

 

ده مال من شهرمال تو هندی

 

 

 

12-دل......2500تومان........(1DVD)

 

دل هندی

 

 

 

13-دوبرادر......2500تومان........(1DVD)

 

دو برادر هندی

 

 

 

14-دوبیگانه......2500تومان........(1DVD)

 

دو بیگانه هندی

 

 

 

15-دختررویایی......2500تومان........(1DVD)

 

دختر رویایی هندی

 

 

 

16-دروغگوی بزرگ......2500تومان........(1DVD)

 

دروغگوی بزرگ

 

 

 

17-اسم من دلقکه......2500تومان........(1DVD)

 

اسم من دلقکه هندی

 

 

 

18- قانون......2500تومان........(1DVD)

 

قانون هندی

 

 

 

19-حلال و حرام......2500تومان........(1DVD)

 

حلال وحرام هندی

 

 

 

20-جان من......2500تومان........(1DVD)

 

جان من هندی

 

 

 

21-جانی دشمن......2500تومان........(1DVD)

 

جانی دشمن هندی

 

 

 

22-جدایی دوعشق......2500تومان........(1DVD)

 

جدایی دو عشق هندی

 

 

 

23-لیلی ومجنون......2500تومان........(1DVD)

 

لیلی ومجنون هندی

 

 

 

24-مادر هند......2500تومان........(1DVD)

 

مادر هند هندی

 

 

 

25-مرد........3500تومان..........(2DVD)

 

مرد هندی

 

 

 

26-میلی......2500تومان........(1DVD)

 

میلی هندی

 

 

 

27-میان دو عشق......2500تومان........(1DVD)

 

میان دو عشق هندی

 

 

 

28-سنگام........3500تومان..........(2DVD)

 

سنگام هندی

 

 

 

29-شهرجادو......2500تومان........(1DVD)

 

شهر جادو هندی

 

 

 

30-ساییه من......2500تومان........(1DVD)

 

ساییه من هندی

 

 

 

31-اولاد.....2500تومان....(1DVD)

 

 

 

 

32-بابی......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

33-بیرق......2500تومان........(1DVD)

 

بیرق هندی دوبله

 

 

 

34-جانور{قدیمی}.......2500تومان........(1DVD)

 

جانور قدیمی هندی

 

 

 

35-قسم به خون......2500تومان........(1DVD)

 

قسم به خون هندی دوبله

 

 

 

36-من بدکاره نیستم......2500تومان........(1DVD)

 

من بدکاره نیستم هندی دوبله

 

 

 

37-شعله......2500تومان........(1DVD)

 

شعله هندی دوبله

 

 

 

 

 

38-دنیای یک زن......2500تومان........(1DVD)

 

دنیای یک زن هندی دوبله

 

 

 

 

 

39-نصیب......2500تومان........(1DVD)

 

نصیب هندی دوبله

 

 

 

 

 

40-گنگا.جمنا......2500تومان........(1DVD)

 

گنگا.جمنا هندی دوبله

 

 

 

 

 

41-راجا جانی......2500تومان........(1DVD)

 

راجا جانی هندی دوبله

 

 

 

 

 

42-جدال باسرنوشت......2500تومان........(1DVD)

 

جدال باسرنوشت هندی دوب

 

 

 

 

 

43-زندگی......2500تومان........(1DVD)

 

زندگی

 

 

 

 

 

44-روتی......2500تومان........(1DVD)

 

روتی هندی دوبله

 

 

 

 

 

45-رام وشام......2500تومان........(1DVD)

 

رام وشام هندی دوبله

 

 

 

 

 

46-دیوار......2500تومان........(1DVD)

 

دیوار هندی دوبله

 

 

 

 

 

47-سنیاسی......2500تومان........(1DVD)

 

سنیاسی هندی دوبله

 

 

 

 

 

48-جگنو......2500تومان........(1DVD)

 

جگنو هندی دوبله

 

 

 

49-گرفتار......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

 

 

50-نمک حلال......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

51-فرار......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

52-نان.لباس.خانه......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

53-لاوارث......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

54-مقدرکاسکندر........3000تومان..........(ناینDVD)

 

 

 

 

55-چوری چوری چوبکه چوبکه......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

56-عشق......2500تومان........(1DVD)

 

  

  

57-رام اوتر......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

58-گهی شادی گهی غم......2500تومان........(1DVD)

 

گهی شادی گهی غم

 

 

 

5۹-جانباز......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

 

۶۰-دیوانه ای مثل من نیست......2500تومان........(1DVD)

 

 

 

61-دووداس….شاهرخ خان.2500….(۱DVD)

 

 

 

 

 

 

62-جوش….شاهرخ خان…2500…(۱DVD)

 

 

 

 

 

 

63-یه طوری میشه.شاهرخ خان.2500..(۱DVD)

 

 

 

 

 

 

64-جودگه مجرم.جیتندرا…2500….(۱DVD)

 

 

 

 

 

 

65-وقت….شامی کاپور….2500…(۱DVD)

 

 

 

 

66-لکه سیاه.راجندراکمار…2500..(۱DVD)

 

 

 

 

67-دوبیگانه.نسخه دایویکس دوبله.(۱۵۰۰تومان) 

 

دوبیگانه

 

 

 

۶۸-دنیای آپونسخه دایویکس دوبله.(۱۵۰۰تومان)

 

دنیای آپو 

 

 

۷۰- خلیفه.نسخه دایویکس دوبله.(۱۵۰۰تومان)

 

خلیفه

 

 

 

۷۱-عبورازرودخانه گنگ.نسخه دایویکس دوبله.(۱۵۰۰تومان) 

 

عبورازرودخانه گنگ

 

 

 

۷۲-سورج….نسخه دایویکس زبان اصلی.(۱۵۰۰تومان) 

 

سورج

 

 

۷۳-واکسی…نسخه دایویکس زبان اصلی.(۱۵۰۰تومان)

 

واکسی

 

لطفا برای خرید بوسیله 

 

تلفن بنده رامطلع سازید

 

((((لطفا پیامک نزنید))))

 

تلفن

 

09304352919

 

  

 

خریدفیلم هندی.فروش فیلم هندی 

 

فیلم,هندی,قدیمی,دوبله,فیلم هندی,خریدفیلم هندی.فروش فیلم هندی,...
نویسنده : علی بازدید : 7049 تاريخ : شنبه 20 مهر 1392 ساعت: 12:50
چکیده : ارائه فیلمهای هندی ایرانی وآهنگهای کوچه بازاری قدیمی09304352919... با عنوان : هندی زبان اصلی نسخه DVD بخوانید :

لطفا جهت لیست کامل

 فیلمای هندی روی

لینک زیر کلیک کنید

 

 

لیست کامل فیلمهای هندی زبان اصلی

 

فیلم,هندی,قدیمی,...
نویسنده : علی بازدید : 3106 تاريخ : شنبه 2 آذر 1392 ساعت: 5:45
چکیده : ارائه فیلمهای هندی ایرانی وآهنگهای کوچه بازاری قدیمی09304352919... با عنوان : هندی نسخه CD بخوانید :

 

 

فیلمهای هندی ذیل همه زبان اصلی

 

ونسخه  CD  نیز میباشد

 

ومبلغ هرفیلم که روی دوسی دی

 

رایت شده  ۲۲۰۰ تومان میباشدو

 

برای سفارش فیلمها با شماره

 

تلفن۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹تماس

 

بگیرید

 

 

 

1-اگنپت…………………………………..(آمیتا.متون)

 

آمیتا و متون هندی

.

2-عجوبا………………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

3-الله رکا………………………………………..(جک شیرف)

 

جک شیرف

.

4-کماندو……………………………………(متون)

 

متون

5-دنس دنس……………………………..(متون)

 

هندی

6-دیسکو دانسر………………………………(متون)

 

متون هندی

7-دیوانا…………………………………….(.شیشی کاپور)

 

شیشی کاپ

8-ایکا راجا رانی………………………………..(گویندا)

 

گویندا

9-انسانیت…………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا

 

10-گنگا جمنا……………………………(آمیتا . متون)

آمیتا

۱۱-گلایل…………………………………(سونی دوعل )

 

سونی دوعل

12-گرفتار……………………………………(آمیتا)

 

آمیتا

13-قلی (کولی)………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا قلی

14-گرو……………………………………..(متون)

 

متون  گرو

15-حقیقت……………………………………..

حقیقت

 

16-اینام داس حاضار…………………(سینجندرا)

سینجندرا   اینام داس حاضار

۱۷-جانباز……………………..(آلن کاپور.سردیوی)

 

جانباز آلن کاپور سردیوی

18-جن دو………………………..(سینجندرا)

 

جندو   سینجندرا

 

19-جتی شانس…………………..(کویندا وسیجن دات)

 

جتی شانس  گویندا سینجندرا

20-جوش……………………………….(شاهرخ خان)

 

جوش  شاهرخ خان

21-کال کی آواز……………………….(دارماندرا)

 

کال کی آواز   دارماندارا

22-خدا گواه……………………………….(آمیتا)

 

خدا گواه  آمیتا

 

23-لاججا……………………………………..(آلن کاپور)

 

لاججا  آلن کاپور

 

24-قیامت قیامت………………………………..(امیرخان)

 

 

 

 

25-رام شصترا………………………….(جک شیرفت)

 

رام شصترا   جکشیرف

26-رام ولاکن………………(آلن کاپوروجک شیرفت)

 

 

 

 

27-روان راج…………………………………(متون)

روان راج   متون

۲۸-آنخن……………………………………..(گویندا)

آنخن   گویندا

۲۹-روان راج……………………………………..(متون)

روان راج   متون

۳۰-سلطنت……………………………..(سونی دوعل)

سلطنت  سونی دوعل

۳۱-سمندر………………………………(سونی دوعل)

 

سمندر  سونی دوعل

32-شاهنشاه……………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

 

33-شعله………………………………………..(آمیتا)

 

شعله  آمیتا

34-تریدیو………………(سونی دوعل.جک شیرف)

 

تری دیو  سونی دوعل . جک شیرف

 

35-طوفان…………………………………..(آمیتا)

طوفان  آمیتا

 

 

 

36-وقتی کی آواز…………………………….(متون)

وقتی کی آواز  متون

 

37-زهرلی………………………………(سینجندرا)

زهرلی   سینجندرا

۳۸-زوور…………………………..(سونی دوعل)

زوور  سونی دوعل

۳۹-آخرین غلام……………………..( متون )

 

 

 

40-دیوانه یک عشق………………..(آمیتا.سینجندات)

 

 

 

41-جوالافحی……………………………..( متون )

 

 

 

42-مسافر..سه سی دی…………………(آلن کاپور.سینجندات)

 

 

...
نویسنده : علی بازدید : 9236 تاريخ : دوشنبه 11 شهريور 1392 ساعت: 14:14
چکیده : ارائه فیلمهای هندی ایرانی وآهنگهای کوچه بازاری قدیمی09304352919... با عنوان : هندی نسخه CD بخوانید :

 

 

فیلمهای هندی ذیل همه زبان اصلی

 

ونسخه  CD  نیز میباشد

 

ومبلغ هرفیلم که روی دوسی دی

 

رایت شده  ۲۲۰۰ تومان میباشدو

 

برای سفارش فیلمها با شماره

 

تلفن۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹تماس

 

بگیرید

 

 

 

1-اگنپت…………………………………..(آمیتا.متون)

 

آمیتا و متون هندی

.

2-عجوبا………………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

3-الله رکا………………………………………..(جک شیرف)

 

جک شیرف

.

4-کماندو……………………………………(متون)

 

متون

5-دنس دنس……………………………..(متون)

 

هندی

6-دیسکو دانسر………………………………(متون)

 

متون هندی

7-دیوانا…………………………………….(.شیشی کاپور)

 

شیشی کاپ

8-ایکا راجا رانی………………………………..(گویندا)

 

گویندا

9-انسانیت…………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا

 

10-گنگا جمنا……………………………(آمیتا . متون)

آمیتا

۱۱-گلایل…………………………………(سونی دوعل )

 

سونی دوعل

12-گرفتار……………………………………(آمیتا)

 

آمیتا

13-قلی (کولی)………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا قلی

14-گرو……………………………………..(متون)

 

متون  گرو

15-حقیقت……………………………………..

حقیقت

 

16-اینام داس حاضار…………………(سینجندرا)

سینجندرا   اینام داس حاضار

۱۷-جانباز……………………..(آلن کاپور.سردیوی)

 

جانباز آلن کاپور سردیوی

18-جن دو………………………..(سینجندرا)

 

جندو   سینجندرا

 

19-جتی شانس…………………..(کویندا وسیجن دات)

 

جتی شانس  گویندا سینجندرا

20-جوش……………………………….(شاهرخ خان)

 

جوش  شاهرخ خان

21-کال کی آواز……………………….(دارماندرا)

 

کال کی آواز   دارماندارا

22-خدا گواه……………………………….(آمیتا)

 

خدا گواه  آمیتا

 

23-لاججا……………………………………..(آلن کاپور)

 

لاججا  آلن کاپور

 

24-قیامت قیامت………………………………..(امیرخان)

 

 

 

 

25-رام شصترا………………………….(جک شیرفت)

 

رام شصترا   جکشیرف

26-رام ولاکن………………(آلن کاپوروجک شیرفت)

 

 

 

 

27-روان راج…………………………………(متون)

روان راج   متون

۲۸-آنخن……………………………………..(گویندا)

آنخن   گویندا

۲۹-روان راج……………………………………..(متون)

روان راج   متون

۳۰-سلطنت……………………………..(سونی دوعل)

سلطنت  سونی دوعل

۳۱-سمندر………………………………(سونی دوعل)

 

سمندر  سونی دوعل

32-شاهنشاه……………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

 

33-شعله………………………………………..(آمیتا)

 

شعله  آمیتا

34-تریدیو………………(سونی دوعل.جک شیرف)

 

تری دیو  سونی دوعل . جک شیرف

 

35-طوفان…………………………………..(آمیتا)

طوفان  آمیتا

 

 

 

36-وقتی کی آواز…………………………….(متون)

وقتی کی آواز  متون

 

37-زهرلی………………………………(سینجندرا)

زهرلی   سینجندرا

۳۸-زوور…………………………..(سونی دوعل)

زوور  سونی دوعل

۳۹-آخرین غلام……………………..( متون )

 

 

 

40-دیوانه یک عشق………………..(آمیتا.سینجندات)

 

 

 

41-جوالافحی……………………………..( متون )

 

 

 

42-مسافر..سه سی دی…………………(آلن کاپور.سینجندات)

 

 

...
نویسنده : علی بازدید : 9236 تاريخ : دوشنبه 11 شهريور 1392 ساعت: 14:14